KESMA Ingyenes és városi lapok térképe 

Szuperinfók – 23

Helyi/Önkormányzati lapok – 8

Önálló hirdetési újságok – 13

 Saját tulajdonú városi lapok – 2